Ωτοακουστικές εκπομπές

March 1, 2021

Τι σημαίνει παιδική βαρηκοΐα;

Η παιδική βαρηκοΐα εμφανίζεται σε ποσοστό 1 στα 750 νεογνά. Στις μισές περίπου περιπτώσεις η βαρηκοΐα είναι μετρίου βαθμού, ενώ στις υπόλοιπες ισοκατανέμεται σε μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα και σε κώφωση. Η έγκαιρη ανίχνευση της βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της γέννησης συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή της. Αυτό έχει ζωτική σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας όσο και για τη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική  και ψυχική εξέλιξη των παιδιών.


Τι είναι οι ωτοακουστικές εκπομπές;

Οι ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) αποτελούν μία σύγχρονη, μη-επεμβατική μέθοδο ελέγχου της ακοής των νεογνών (screening). Η συγκεκριμένη εξέταση εφαρμόζεται πλέον ως εξέταση ρουτίνας σε όλα τα νεογνά στα μεγάλα ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης,  σύμφωνα με υποδείξεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Παιδική Βαρηκοΐα.


Είναι δύσκολη η εξέταση; Πόσο διαρκεί;

Η εξέταση είναι ανώδυνη, ασφαλής και σύντομη. Κατά την εξέταση αυτή εκπέμπονται από την συσκευή ειδικά διαμορφωμένοι ήχοι προς το αυτί και συγκεκριμένα προς τον κοχλία (έσω αυτί). Ο κοχλίας, μετά τον ερεθισμό του, εκπέμπει τους δικούς του ήχους με αντίστροφη φορά, δηλαδή προς τα έξω. Η ηχητική απάντηση καταγράφεται και αναλύεται. Με τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται ότι το νεογνό πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για τη φυσιολογική εξέλιξη της ακοής του. Η παρουσία ακουστικών ερεθισμάτων δηλώνει ένδειξη φυσιολογικής ακοής σε ποσοστό που ανέρχεται σε 98%.

 

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση αυτή;

Οι ωτοακουστικές εκπομπές μπορούν ουσιαστικά να πραγματοποιηθούν από την 2η κιόλας μέρα της γέννησης του παιδιού. Συνιστάται η εξέταση αυτή να γίνει τουλάχιστον έως το πρώτο τρίμηνο της ζωής για την έγκαιρη ανίχνευση της βαρηκοΐας.


Ποιες πρέπει να είναι οι συνθήκες διεξαγωγής της εξέτασης;

Προτιμούμε το παιδί να βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, αν και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου διενεργούμε την εξέταση με το παιδί απλά ήρεμο στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα. Συνιστούμε συνήθως στους γονείς να το ταΐσουν λίγο πριν την προγραμματισμένη εξέταση, ώστε λίγο μετά να κοιμηθεί ή τουλάχιστον να παραμείνει ήρεμο.


Εάν κατά την πρώτη εξέταση δεν καταγραφούν ωτοακουστικές εκπομπές σημαίνει ότι το παιδί είναι βαρήκοο ή κωφό;

Όταν κατά την πρώτη εξέταση του νεογνού δεν καταγράφονται ωτοακουστικές εκπομπές σε ένα ή και στα δύο αυτιά, τότε συνιστούμε επανάληψη της εξέτασης σε ένα μήνα. Μία συχνή αιτία αποτυχίας είναι η παρουσία αμνιακού υγρού ή κυψελίδας στον έξω ακουστικό πόρο, οπότε απαιτείται καθαρισμός. Μία άλλη αιτία είναι η παρουσία υγρού πίσω από το τύμπανο, που αντιμετωπίζεται με ειδική αγωγή. Αν αποκλείσουμε αυτά τα δύο προβλήματα και πάλι δεν καταγράφουμε ωτοακουστικές εκπομπές στην επανεξέταση, τότε προχωρούμε σε μία πιο εξειδικευμένη εξέταση, τα ακουστικά προκλητά δυναμικά (ABR). Το μειονέκτημα της τελευταίας είναι ότι πραγματοποιείται με μέθη.Ποιο είναι το μειονέκτημα της εξέτασης;

Με τις ωτοακουστικές εκπομπές ελέγχεται γενικά αν το παιδί είναι βαρήκοο ή όχι. Δεν δίνουν όμως τη δυνατότητα να προσδιοριστεί το επίπεδο της ακοής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μία πιο εξειδικευμένη εξέταση,  τα ακουστικά προκλητά δυναμικά.