Παιδοακοομετρία

October 9, 2014

Η ακοή είναι σημαντική για την ανάπτυξη φυσιολογικής ομιλίας. Η έγκαιρη διάγνωση μίας σοβαρούς βαρηκοΐας είναι ζωτικής σημασίας για τη μετέπειτα νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Οι μελέτες δείχνουν ότι 1 στα 1000 νεογνά πάσχει από σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα.

Για την εκτίμηση της ακοής στα παιδιά απαιτείται μία σειρά από εξετάσεις και προσέγγισης ανάλογα με το περιστατικό. Η επιλογή της εξέτασης εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, τη νοητική του κατάσταση και τις κινητικές του δεξιότητες. Υπάρχουν υποκειμενικές και αντικειμενικές δοκιμασίες ακοής. Για την σωστή εκτίμηση της ακοής του παιδιού είναι απαραίτητη επίσης η λήψη ενός διεξοδικού ιστορικού από τους γονείς και η κλινική εξέταση (ωτομικροσκόπηση - τυμπανόγραμμα).

Η αρχική δοκιμασία ελέγχου ενός νεογέννητου μπορεί να γίνει με τις ωτοακουστικές εκπομπές κατά τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση του. Σε περίπτωση αποτυχίας της δοκιμασίας αυτής το παιδί πρέπει να υποβάλλεται σε μία πιο λεπτομερή και αντικειμενική εξέταση, που ονομάζεται προκλητά δυναμικά. Για την εξέταση αυτή όμως απαιτείται η ύπνωση του παιδιού.

Όταν αρχίζει η νοητική ωρίμανση του παιδιού, συνήθως μετά την ηλικία των δυόμιση ετών, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μία υποκειμενική δοκιμασία ελέγχου της ακοής, που ονομάζεται παιδοακοομετρία. Η μέθοδος αυτή είναι απλή, δεν απαιτείται η ύπνωση, ενώ τα αποτελέσματά της είναι αξιόπιστα. Η επιτυχία της μεθόδου αυτής έχει άμεση σχέση με τη συνεργασία του παιδιού, την εμπειρία του εξεταστή και την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης συσκευής μέτρησης.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα έχει συμβάλει στη τελειοποίηση των σύγχρονων συσκευών καταμέτρησης της παιδικής βαρηκοΐας. Η συσκευή πρέπει να είναι φιλική ως προς το παιδί, ο χρόνος εξέτασης να είναι όσο το δυνατό συντομότερος χωρίς όμως να θυσιάζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων. Οι σύγχρονες συσκευές σε μορφή υπολογιστή αφής (tablet) παρέχουν τη δυνατότητα της άμεσης εξοικείωσης του παιδιού ώστε η δοκιμασία καταμέτρησης της ακοής να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη. Οι τελευταίες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία έδειξαν ότι η παιδοακοομετρία με τη χρήση των σύγχρονων συσκευών τύπου tablet αποτελούν μία αξιόπιστη και ευαίσθητη μέθοδο αξιολόγησης της ακοής των παιδιών.